O mně

 Jmenuji se  MgrLucie Alblová, specializuji se na fyzioterapii dětí od narození až do dospělosti. Po absolvování Vyšší odborné školy v oboru Diplomovaný fyzioterapeut  (Praha) jsem pokračovala ve studiích na FTVS UK v Praze. Pracuji v soukromé ambulantní praxi, kde se věnuji zejména zdravému vývoji dětských nožiček a reflexní terapii dle Prof. Vojty. Kromě toho pořádám vzdělávací semináře a workshopy.

Jsem registrovaný fyzioterapeut s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapie. 

Číslo registrace: 024-0088-5256

Při práci dále využívám fyzioterapii funkce dle Clary Lewitové, senzomotorickou stimulaci, proprioceptivní neuromuskulární facilitaci, prvky z funkční dynamické stabilizace v kontextu vývojové kineziologie, Spiraldynamik, kinesiotaping a cvičení z konceptu MovNat.

Pokud to stav těla dovoluje, jsem zastáncem konceptu barefoot. Pokud to možné není, hledám vždy cestu co nejmenšího omezení přirozené zdravé chůze v kombinaci s aktivním cvičením tak, aby to v budoucnu možné bylo :-)

Kromě odborné kvalifikace jsem i mámou dvou dětí, nechybí mi tedy empatie, trpělivost a pochopení pro vaše malé rošťáky :-)