rezervace

Shromažďování osobních údajů je pro naše zdravotnické zařízení zákonné a je v souladu s Obecným nařízením Evropské unie GDPR (General Data Protection Regulation) z titulu právní povinnosti vedení zdravotnické dokumentace dle vyhlášky 98/2012 Sb.

Právo na výmaz se vztahuje na vámi poskytnuté kontaktní údaje (telefon, email).

Rezervační systém Reservio, přes který se přihlašujete, prohlašuje, že je taktéž v souladu s GDPR.

https://www.reservio.com/cs/ochrana-osobnich-udaju/

Služby

Vstupní konzultace pro děti do 18 let - pro jedno dítě vč. vyšetření na podoskopu a nastavení cvičebního plánu, pohybového režimu, event. vč. kinesiotapingu (spotřebovaná páska se hradí zvlášť 1cm = 2,-Kč) 40 min.

Kontrolní konzultace a terapie pro děti do 18 let - pro kontrolní návštěvu - kontrola stavu a aktualizace cvičení a terapie

Konzultace a terapie kontrolní 50 min. (např. dvě děti - sourozenci) - - - kontrola stavu a aktualizace cvičení a terapie

Workshop pro dospěláky O nohách 55 min- pro jednoho dospělého, diagnostika vč. podoskopu, mobilizace a stimulace chodidel s nácvikem vědomé chůze, cvičení a autoterapie, doporučení vhodné obuvy.